Austin to AKDT Time

Austin, Texas, United States of America Time

Thursday Feb, 27, 2020
08:00 PM

Austin, Texas, United States of America

Austin time (CST) is 6 hours behind Universal Time.

Alaska Daylight Time

Thursday Feb, 27, 2020
06:00 PM

Alaska Daylight Time (AKDT)

AKDT is 8 hours behind Universal Time.

Subtract 2 hours from Austin time to get AKDT time

Convert current time in Austin to CST time for the next 5 hours

Austin Time AKDT
09:00 PM Thursday Austin Time (CST) 07:00 PM Thursday AKDT
10:00 PM Thursday Austin Time (CST) 08:00 PM Thursday AKDT
11:00 PM Thursday Austin Time (CST) 09:00 PM Thursday AKDT
12:00 AM Friday Austin Time (CST) 10:00 PM Thursday AKDT
01:00 AM Friday Austin Time (CST) 11:00 PM Thursday AKDT