Austin to Dubai Time

Austin, Texas, United States of America

Wednesday Jan, 22, 2020
05:34 AM

Austin, Texas, United States of America

Central Standard Time (CST)

CST is 6 hours behind Universal Time.

Dubai, Dubai, United Arab Emirates

Wednesday Jan, 22, 2020
03:34 PM

Dubai, Dubai, United Arab Emirates

Gulf Standard Time (GST)

GST is 4 hours ahead of Universal Time.

Add 10 hours to Austin time to get Dubai time

Convert current time in Austin to Dubai time for the next 5 hours

Austin Time Dubai Time
06:34 AM Wednesday Austin 04:34 PM Wednesday Dubai
07:34 AM Wednesday Austin 05:34 PM Wednesday Dubai
08:34 AM Wednesday Austin 06:34 PM Wednesday Dubai
09:34 AM Wednesday Austin 07:34 PM Wednesday Dubai
10:34 AM Wednesday Austin 08:34 PM Wednesday Dubai