Austin to Rome Time

Austin, Texas, United States of America

Sunday Feb, 23, 2020
06:27 PM

Austin, Texas, United States of America

Central Standard Time (CST)

CST is 6 hours behind Universal Time.

Rome, Lazio, Italy

Monday Feb, 24, 2020
01:27 AM

Rome, Lazio, Italy

Central European Time (CET)

CET is 1 hour ahead of Universal Time.

Add 7 hours to Austin time to get Rome time

Convert current time in Austin to Rome time for the next 5 hours

Austin Time Rome Time
07:27 PM Sunday Austin 02:27 AM Monday Rome
08:27 PM Sunday Austin 03:27 AM Monday Rome
09:27 PM Sunday Austin 04:27 AM Monday Rome
10:27 PM Sunday Austin 05:27 AM Monday Rome
11:27 PM Sunday Austin 06:27 AM Monday Rome