Dublin to PKT Time

Dublin, Ireland Time

Monday Mar, 01, 2021
03:50 PM

Dublin, Ireland

Dublin time (GMT) is the time same as Universal Time.

Pakistan Time

Monday Mar, 01, 2021
08:50 PM

Pakistan Time (PKT)

PKT is 5 hours ahead of Universal Time.

Add 5 hours to Dublin time to get PKT time

Convert current time in Dublin to GMT time for the next 5 hours

Dublin Time PKT
04:50 PM Monday Dublin Time (GMT) 09:50 PM Monday PKT
05:50 PM Monday Dublin Time (GMT) 10:50 PM Monday PKT
06:50 PM Monday Dublin Time (GMT) 11:50 PM Monday PKT
07:50 PM Monday Dublin Time (GMT) 12:50 AM Tuesday PKT
08:50 PM Monday Dublin Time (GMT) 01:50 AM Tuesday PKT