Hong Kong to Beijing Time

Hong Kong, China

Monday Jun, 01, 2020
09:00 AM

Hong Kong, China

Hong Kong Time (HKT)

HKT is 8 hours ahead of Universal Time.

Beijing, Beijing, China

Monday Jun, 01, 2020
09:00 AM

Beijing, Beijing, China

China Standard Time (CST)

CST is 8 hours ahead of Universal Time.

Add 0 seconds to Hong Kong time to get Beijing time

Convert current time in Hong Kong to Beijing time for the next 5 hours

Hong Kong Time Beijing Time
10:00 AM Monday Hong Kong 10:00 AM Monday Beijing
11:00 AM Monday Hong Kong 11:00 AM Monday Beijing
12:00 PM Monday Hong Kong 12:00 PM Monday Beijing
01:00 PM Monday Hong Kong 01:00 PM Monday Beijing
02:00 PM Monday Hong Kong 02:00 PM Monday Beijing