Kuala Lumpur to EET Time

Kuala Lumpur, Kuala Lumpur, Malaysia Time

Saturday Sep, 18, 2021
06:20 PM

Kuala Lumpur, Kuala Lumpur, Malaysia

Kuala Lumpur time (MYT) is 8 hours ahead of Universal Time.

Eastern European Time

Saturday Sep, 18, 2021
12:20 PM

Eastern European Time (EET)

EET is 2 hours ahead of Universal Time.

Subtract 6 hours from Kuala Lumpur time to get EET time

Convert current time in Kuala Lumpur to MYT time for the next 5 hours

Kuala Lumpur Time EET
07:20 PM Saturday Kuala Lumpur Time (MYT) 01:20 PM Saturday EET
08:20 PM Saturday Kuala Lumpur Time (MYT) 02:20 PM Saturday EET
09:20 PM Saturday Kuala Lumpur Time (MYT) 03:20 PM Saturday EET
10:20 PM Saturday Kuala Lumpur Time (MYT) 04:20 PM Saturday EET
11:20 PM Saturday Kuala Lumpur Time (MYT) 05:20 PM Saturday EET