Miami to AEDT Time

Miami, Florida, United States of America Time

Wednesday Jul, 15, 2020
06:44 AM

Miami, Florida, United States of America

Miami time (EDT) is 4 hours behind Universal Time.

Australian Eastern Daylight Time (New South Wales)

Wednesday Jul, 15, 2020
09:44 PM

Australian Eastern Daylight Time (New South Wales) (AEDT)

AEDT is 11 hours ahead of Universal Time.

Add 15 hours to Miami time to get AEDT time

Convert current time in Miami to EDT time for the next 5 hours

Miami Time AEDT
07:44 AM Wednesday Miami Time (EDT) 10:44 PM Wednesday AEDT
08:44 AM Wednesday Miami Time (EDT) 11:44 PM Wednesday AEDT
09:44 AM Wednesday Miami Time (EDT) 12:44 AM Thursday AEDT
10:44 AM Wednesday Miami Time (EDT) 01:44 AM Thursday AEDT
11:44 AM Wednesday Miami Time (EDT) 02:44 AM Thursday AEDT