Miami to AKDT Time

Miami, Florida, United States of America Time

Saturday Oct, 31, 2020
06:53 PM

Miami, Florida, United States of America

Miami time (EDT) is 4 hours behind Universal Time.

Alaska Daylight Time

Saturday Oct, 31, 2020
02:53 PM

Alaska Daylight Time (AKDT)

AKDT is 8 hours behind Universal Time.

Subtract 4 hours from Miami time to get AKDT time

Convert current time in Miami to EDT time for the next 5 hours

Miami Time AKDT
07:53 PM Saturday Miami Time (EDT) 03:53 PM Saturday AKDT
08:53 PM Saturday Miami Time (EDT) 04:53 PM Saturday AKDT
09:53 PM Saturday Miami Time (EDT) 05:53 PM Saturday AKDT
10:53 PM Saturday Miami Time (EDT) 06:53 PM Saturday AKDT
11:53 PM Saturday Miami Time (EDT) 07:53 PM Saturday AKDT