Miami to AKDT Time

Miami, Florida, United States of America Time

Thursday Apr, 15, 2021
11:10 AM

Miami, Florida, United States of America

Miami time (EDT) is 4 hours behind Universal Time.

Alaska Daylight Time

Thursday Apr, 15, 2021
07:10 AM

Alaska Daylight Time (AKDT)

AKDT is 8 hours behind Universal Time.

Subtract 4 hours from Miami time to get AKDT time

Convert current time in Miami to EDT time for the next 5 hours

Miami Time AKDT
12:10 PM Thursday Miami Time (EDT) 08:10 AM Thursday AKDT
01:10 PM Thursday Miami Time (EDT) 09:10 AM Thursday AKDT
02:10 PM Thursday Miami Time (EDT) 10:10 AM Thursday AKDT
03:10 PM Thursday Miami Time (EDT) 11:10 AM Thursday AKDT
04:10 PM Thursday Miami Time (EDT) 12:10 PM Thursday AKDT