Miami to Austin Time

Miami, Florida, United States of America

Thursday Apr, 15, 2021
09:48 AM

Miami, Florida, United States of America

Eastern Daylight Time (EDT)

EDT is 4 hours behind Universal Time.

Austin, Texas, United States of America

Thursday Apr, 15, 2021
08:48 AM

Austin, Texas, United States of America

Central Daylight Time (CDT)

CDT is 5 hours behind Universal Time.

Subtract 1 hour from Miami time to get Austin time

Convert current time in Miami to Austin time for the next 5 hours

Miami Time Austin Time
10:48 AM Thursday Miami 09:48 AM Thursday Austin
11:48 AM Thursday Miami 10:48 AM Thursday Austin
12:48 PM Thursday Miami 11:48 AM Thursday Austin
01:48 PM Thursday Miami 12:48 PM Thursday Austin
02:48 PM Thursday Miami 01:48 PM Thursday Austin