Miami to Austin Time

Miami, Florida, United States of America

Tuesday Sep, 22, 2020
10:34 PM

Miami, Florida, United States of America

Eastern Daylight Time (EDT)

EDT is 4 hours behind Universal Time.

Austin, Texas, United States of America

Tuesday Sep, 22, 2020
09:34 PM

Austin, Texas, United States of America

Central Daylight Time (CDT)

CDT is 5 hours behind Universal Time.

Subtract 1 hour from Miami time to get Austin time

Convert current time in Miami to Austin time for the next 5 hours

Miami Time Austin Time
11:34 PM Tuesday Miami 10:34 PM Tuesday Austin
12:34 AM Wednesday Miami 11:34 PM Tuesday Austin
01:34 AM Wednesday Miami 12:34 AM Wednesday Austin
02:34 AM Wednesday Miami 01:34 AM Wednesday Austin
03:34 AM Wednesday Miami 02:34 AM Wednesday Austin