Miami to San Diego Time

Miami, Florida, United States of America

Thursday Jun, 04, 2020
07:07 AM

Miami, Florida, United States of America

Eastern Daylight Time (EDT)

EDT is 4 hours behind Universal Time.

San Diego, California, United States of America

Thursday Jun, 04, 2020
04:07 AM

San Diego, California, United States of America

Pacific Daylight Time (PDT)

PDT is 7 hours behind Universal Time.

Subtract 3 hours from Miami time to get San Diego time

Convert current time in Miami to San Diego time for the next 5 hours

Miami Time San Diego Time
08:07 AM Thursday Miami 05:07 AM Thursday San Diego
09:07 AM Thursday Miami 06:07 AM Thursday San Diego
10:07 AM Thursday Miami 07:07 AM Thursday San Diego
11:07 AM Thursday Miami 08:07 AM Thursday San Diego
12:07 PM Thursday Miami 09:07 AM Thursday San Diego