Miami to UTC Time

Miami, Florida, United States of America Time

Monday Oct, 18, 2021
04:31 PM

Miami, Florida, United States of America

Miami time (EDT) is 4 hours behind Universal Time.

Coordinated Universal Time

Monday Oct, 18, 2021
08:31 PM

Coordinated Universal Time (UTC)

UTC is the time same as Universal Time.

Add 4 hours to Miami time to get UTC time

Convert current time in Miami to EDT time for the next 5 hours

Miami Time UTC
05:31 PM Monday Miami Time (EDT) 09:31 PM Monday UTC
06:31 PM Monday Miami Time (EDT) 10:31 PM Monday UTC
07:31 PM Monday Miami Time (EDT) 11:31 PM Monday UTC
08:31 PM Monday Miami Time (EDT) 12:31 AM Tuesday UTC
09:31 PM Monday Miami Time (EDT) 01:31 AM Tuesday UTC