Philadelphia to CST Time

Philadelphia, Pennsylvania, United States of America Time

Wednesday Apr, 01, 2020
10:36 AM

Philadelphia, Pennsylvania, United States of America

Philadelphia time (EDT) is 4 hours behind Universal Time.

Cuba Standard Time

Wednesday Apr, 01, 2020
09:36 AM

Cuba Standard Time (CST)

CST is 5 hours behind Universal Time.

Subtract 1 hour from Philadelphia time to get CST time

Convert current time in Philadelphia to EDT time for the next 5 hours

Philadelphia Time CST
11:36 AM Wednesday Philadelphia Time (EDT) 10:36 AM Wednesday CST
12:36 PM Wednesday Philadelphia Time (EDT) 11:36 AM Wednesday CST
01:36 PM Wednesday Philadelphia Time (EDT) 12:36 PM Wednesday CST
02:36 PM Wednesday Philadelphia Time (EDT) 01:36 PM Wednesday CST
03:36 PM Wednesday Philadelphia Time (EDT) 02:36 PM Wednesday CST