Philadelphia to SAST Time

Philadelphia, Pennsylvania, United States of America Time

Thursday Nov, 21, 2019
10:58 AM

Philadelphia, Pennsylvania, United States of America

Philadelphia time (EST) is 5 hours behind Universal Time.

South Africa Standard Time

Thursday Nov, 21, 2019
05:58 PM

South Africa Standard Time (SAST)

SAST is 2 hours ahead of Universal Time.

Add 7 hours to Philadelphia time to get SAST time

Convert current time in Philadelphia to EST time for the next 5 hours

Philadelphia Time SAST
11:58 AM Thursday Philadelphia Time (EST) 06:58 PM Thursday SAST
12:58 PM Thursday Philadelphia Time (EST) 07:58 PM Thursday SAST
01:58 PM Thursday Philadelphia Time (EST) 08:58 PM Thursday SAST
02:58 PM Thursday Philadelphia Time (EST) 09:58 PM Thursday SAST
03:58 PM Thursday Philadelphia Time (EST) 10:58 PM Thursday SAST