Philadelphia to SAST Time

Philadelphia, Pennsylvania, United States of America Time

Wednesday Feb, 19, 2020
11:17 AM

Philadelphia, Pennsylvania, United States of America

Philadelphia time (EST) is 5 hours behind Universal Time.

South Africa Standard Time

Wednesday Feb, 19, 2020
06:17 PM

South Africa Standard Time (SAST)

SAST is 2 hours ahead of Universal Time.

Add 7 hours to Philadelphia time to get SAST time

Convert current time in Philadelphia to EST time for the next 5 hours

Philadelphia Time SAST
12:17 PM Wednesday Philadelphia Time (EST) 07:17 PM Wednesday SAST
01:17 PM Wednesday Philadelphia Time (EST) 08:17 PM Wednesday SAST
02:17 PM Wednesday Philadelphia Time (EST) 09:17 PM Wednesday SAST
03:17 PM Wednesday Philadelphia Time (EST) 10:17 PM Wednesday SAST
04:17 PM Wednesday Philadelphia Time (EST) 11:17 PM Wednesday SAST