Philadelphia to SAST Time

Philadelphia, Pennsylvania, United States of America Time

Tuesday Jul, 07, 2020
04:53 AM

Philadelphia, Pennsylvania, United States of America

Philadelphia time (EDT) is 4 hours behind Universal Time.

South Africa Standard Time

Tuesday Jul, 07, 2020
10:53 AM

South Africa Standard Time (SAST)

SAST is 2 hours ahead of Universal Time.

Add 6 hours to Philadelphia time to get SAST time

Convert current time in Philadelphia to EDT time for the next 5 hours

Philadelphia Time SAST
05:53 AM Tuesday Philadelphia Time (EDT) 11:53 AM Tuesday SAST
06:53 AM Tuesday Philadelphia Time (EDT) 12:53 PM Tuesday SAST
07:53 AM Tuesday Philadelphia Time (EDT) 01:53 PM Tuesday SAST
08:53 AM Tuesday Philadelphia Time (EDT) 02:53 PM Tuesday SAST
09:53 AM Tuesday Philadelphia Time (EDT) 03:53 PM Tuesday SAST