Kuala Lumpur to WET Time

Kuala Lumpur, Kuala Lumpur, Malaysia Time

Tuesday Jan, 28, 2020
10:37 PM

Kuala Lumpur, Kuala Lumpur, Malaysia

Kuala Lumpur time (MYT) is 8 hours ahead of Universal Time.

Western European Time

Tuesday Jan, 28, 2020
02:37 PM

Western European Time (WET)

WET is the time same as Universal Time.

Subtract 8 hours from Kuala Lumpur time to get WET time

Convert current time in Kuala Lumpur to MYT time for the next 5 hours

Kuala Lumpur Time WET
11:37 PM Tuesday Kuala Lumpur Time (MYT) 03:37 PM Tuesday WET
12:37 AM Wednesday Kuala Lumpur Time (MYT) 04:37 PM Tuesday WET
01:37 AM Wednesday Kuala Lumpur Time (MYT) 05:37 PM Tuesday WET
02:37 AM Wednesday Kuala Lumpur Time (MYT) 06:37 PM Tuesday WET
03:37 AM Wednesday Kuala Lumpur Time (MYT) 07:37 PM Tuesday WET