Kuala Lumpur to SGT Time

Kuala Lumpur, Kuala Lumpur, Malaysia Time

Saturday Sep, 19, 2020
01:58 PM

Kuala Lumpur, Kuala Lumpur, Malaysia

Kuala Lumpur time (MYT) is 8 hours ahead of Universal Time.

Singapore Time

Saturday Sep, 19, 2020
01:58 PM

Singapore Time (SGT)

SGT is 8 hours ahead of Universal Time.

Kuala Lumpur and SGT time are the same.

Convert current time in Kuala Lumpur to MYT time for the next 5 hours

Kuala Lumpur Time SGT
02:58 PM Saturday Kuala Lumpur Time (MYT) 02:58 PM Saturday SGT
03:58 PM Saturday Kuala Lumpur Time (MYT) 03:58 PM Saturday SGT
04:58 PM Saturday Kuala Lumpur Time (MYT) 04:58 PM Saturday SGT
05:58 PM Saturday Kuala Lumpur Time (MYT) 05:58 PM Saturday SGT
06:58 PM Saturday Kuala Lumpur Time (MYT) 06:58 PM Saturday SGT