Prague to AWST Time

Prague, Czechia Time

Monday May, 17, 2021
03:20 PM

Prague, Czechia

Prague time (CEST) is 2 hours ahead of Universal Time.

Australian Western Standard Time

Monday May, 17, 2021
09:20 PM

Australian Western Standard Time (AWST)

AWST is 8 hours ahead of Universal Time.

Add 6 hours to Prague time to get AWST time

Convert current time in Prague to CEST time for the next 5 hours

Prague Time AWST
04:20 PM Monday Prague Time (CEST) 10:20 PM Monday AWST
05:20 PM Monday Prague Time (CEST) 11:20 PM Monday AWST
06:20 PM Monday Prague Time (CEST) 12:20 AM Tuesday AWST
07:20 PM Monday Prague Time (CEST) 01:20 AM Tuesday AWST
08:20 PM Monday Prague Time (CEST) 02:20 AM Tuesday AWST