Austin to UTC Time

Austin, Texas, United States of America Time

Thursday Oct, 29, 2020
01:49 PM

Austin, Texas, United States of America

Austin time (CDT) is 5 hours behind Universal Time.

Coordinated Universal Time

Thursday Oct, 29, 2020
06:49 PM

Coordinated Universal Time (UTC)

UTC is the time same as Universal Time.

Add 5 hours to Austin time to get UTC time

Convert current time in Austin to CDT time for the next 5 hours

Austin Time UTC
02:49 PM Thursday Austin Time (CDT) 07:49 PM Thursday UTC
03:49 PM Thursday Austin Time (CDT) 08:49 PM Thursday UTC
04:49 PM Thursday Austin Time (CDT) 09:49 PM Thursday UTC
05:49 PM Thursday Austin Time (CDT) 10:49 PM Thursday UTC
06:49 PM Thursday Austin Time (CDT) 11:49 PM Thursday UTC