Miami to KST Time

Miami, Florida, United States of America Time

Sunday Aug, 09, 2020
01:03 AM

Miami, Florida, United States of America

Miami time (EDT) is 4 hours behind Universal Time.

Korea Standard Time

Sunday Aug, 09, 2020
02:03 PM

Korea Standard Time (KST)

KST is 9 hours ahead of Universal Time.

Add 13 hours to Miami time to get KST time

Convert current time in Miami to EDT time for the next 5 hours

Miami Time KST
02:03 AM Sunday Miami Time (EDT) 03:03 PM Sunday KST
03:03 AM Sunday Miami Time (EDT) 04:03 PM Sunday KST
04:03 AM Sunday Miami Time (EDT) 05:03 PM Sunday KST
05:03 AM Sunday Miami Time (EDT) 06:03 PM Sunday KST
06:03 AM Sunday Miami Time (EDT) 07:03 PM Sunday KST