Miami to NZDT Time

Miami, Florida, United States of America Time

Wednesday Jul, 15, 2020
09:35 PM

Miami, Florida, United States of America

Miami time (EDT) is 4 hours behind Universal Time.

New Zealand Daylight Time

Thursday Jul, 16, 2020
02:35 PM

New Zealand Daylight Time (NZDT)

NZDT is 13 hours ahead of Universal Time.

Add 17 hours to Miami time to get NZDT time

Convert current time in Miami to EDT time for the next 5 hours

Miami Time NZDT
10:35 PM Wednesday Miami Time (EDT) 03:35 PM Thursday NZDT
11:35 PM Wednesday Miami Time (EDT) 04:35 PM Thursday NZDT
12:35 AM Thursday Miami Time (EDT) 05:35 PM Thursday NZDT
01:35 AM Thursday Miami Time (EDT) 06:35 PM Thursday NZDT
02:35 AM Thursday Miami Time (EDT) 07:35 PM Thursday NZDT